sevo
Kültür ve Emperyalizm
Kültür ve Emperyalizm
Kültür ve Emperyalizm, Edward W. Said’in Şarkiyatçılık’la başladığı tasarının bir parçası: Bir yandan kültürün, Batı “yüksek kültürü”nün emperyalizmle ilişkisini...
Sosyoloji